100.000 generationer

Någonstans för länge sedan var vi alla släkt med aporna. Vi har gemensamma rötter. För ca 100.000 generationer sedan tog vi en annan väg i evolutionen, men när vi går till djurparken och står vid apberget kan vi fortfarande skratta åt likheterna. Finns det något att lära av det?

Läs mer i artikeln!