Är medborgarlön förenlig med demokrati?

Allt fler jobb rationaliseras och automatiseras. AI medför att takten på jobbslakten accelererar dramatiskt. Vad skall vi syssla med, och vad skall vi leva av i framtiden?

Många lyfter fram ”medborgarlön” som lösningen.  Hur låter det sig att förena med vår västerländska demokrati?

Läs mer i artikeln ”AI: Kräver medborgarlön ett nytt samhällskontrakt?