100.000 generationer

Någonstans för länge sedan var vi alla släkt med aporna. Vi har gemensamma rötter. För ca 100.000 generationer sedan tog vi en annan väg i evolutionen, men när vi går till djurparken och står vid apberget kan vi fortfarande skratta åt likheterna. Finns det något att lära av det?

Läs mer i artikeln!

Är medborgarlön förenlig med demokrati?

Allt fler jobb rationaliseras och automatiseras. AI medför att takten på jobbslakten accelererar dramatiskt. Vad skall vi syssla med, och vad skall vi leva av i framtiden?

Många lyfter fram ”medborgarlön” som lösningen.  Hur låter det sig att förena med vår västerländska demokrati?

Läs mer i artikeln ”AI: Kräver medborgarlön ett nytt samhällskontrakt?